Losby III 10.-11. mars 2016 National conference on clinical genomics

S. Smeland
S. Smeland

The National conference on clinical genomics at Losby is arranged for the third time by professors Ragnhild A. Lothe and Per Eystein Lønning on behalf of the National priority area – Cancer (“Nasjonal kreftsatsing”).
The opening address will be given by the Head of the Cancer Clinic, professor Sigbjørn Smeland (photo).
Oncologists, scientists and leaders are gathered to discuss the need and challenges of new cancer treatments. Key note speaker Dr. Rodrigo Dienstmann, Vall D’Hebron institute, Barcelona, will give the following talk: ”Paradigm shifts in Precision Medicine: Colorectal Cancer as a Model”

Program Losby III 10.-11. mars 2016

Kreftgenomikk i norsk klinikk: Har vi råd til å la være?

Konferansier: Overlege, onkolog Hans Petter Eikesdal, Haukeland Universitetssykehus

Dag 1 – 10. mars

10.00 Velkommen til Nasjonal kreftsatsing konferanse
Professor Ragnhild A. Lothe, nestleder Nasjonal Kreftsatsing
10.10 Åpningstale ved Professor Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS)

10.30 ”Ny kreftbehandling – muligheter og utfordringer i norsk helsevesen”
Professor Stener Kvinnsland, styreleder ved OUS og tidligere adm. direktør, Helse Bergen
11.15 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

11.30 Lunsj

Ny medisin: Hvor går vi?
12.30 Dr. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk – ”Fra idé til legemiddel – fremtidige utfordringer for helsevesenet”
12.45 Professor Ivar Sønbø Kristiansen, avd for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo (UiO) – ”Kreftbehandling: Når nye muligheter møter budsjettbegrensninger”
13.00 Odd Terje Brustugun, overlege, onkolog, OUS – ”Ny behandling – når bør det innføres, og hvem skal få?”
13.15 Åpen diskusjon med spørsmål til panelet: Steinar Madsen, Ivar Sønbø Kristiansen og Odd Terje Brustugun.

13.45 Pause

”Store internasjonale kreftgenomikk initiativer – en oversikt og hva kan vi forvente?”
14.00 Professor Ola Myklebost, leder av det Nasjonale kreftgenomikk konsortium, OUS/Haukeland Universitetssykehus (HUS)
14.40 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

Veien fra prekliniske modeller og inn i klinikk
15.00 Professor Rolf Bjerkvig, Universitetet i Bergen (UiB) – ”Fra musemodell til behandling av hjernesvulst hos mennesker”
15.25 Professor Ragnhild A. Lothe, OUS – ”Genomikk av kreftcellelinjer – nyttig i translasjonsforskning?”
15.50 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

16.00 Pause med lett servering

Innspill fra unge leger og forskere om ny kreftbehandling
16.20 Elisabeth Ognedal Berge, forsker, HUS – ”Implementering avd nestegenerasjonssekvensering av epimutasjoner: erfaringer fra eget prosjekt”
16.30 Peter W. Eide, PhD student, OUS – ”MikroRNA og monitorering av kreftpasienter”
16.40 Sigve Andersen, post doc, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) – ”…and never the twain shall meet” – molekylære funn og klinisk utnyttelse ved prostatakreft
16.50 Marthe Løvf, post doc, OUS – ”Prostatakreftgenomikk”
17.00 Anita Sveen, forsker, OUS – ”Prediksjon av neoantigener i tarmkreft fra dypsekvenseringsdata”
18.30 Aperitiff
19.00 Festmiddag

Dag 2 – 11. mars

09.00 ”Paradigm shifts in Precision Medicine: Colorectal Cancer as a Model”
Dr. Rodrigo Dienstmann, Vall d’Hebron institute of Oncology, Barcelona
09.45 Discussion: Questions from the audience or by using Sli.do during the presentation

10.00 Pause

10.25 ”Kreftbehandling i vår felles helsetjeneste – hvordan møter vi alt det nye?”
Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsmann for Ap

11.00 ”Legens dilemma: pasientens rett versus kostnadsbildet. En gjennomgang av nye forskningsdata og diskusjoner i media.”
Professor Per Eystein Lønning, HUS
11.50 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget
12.05 Oppsummering av Losby III møtet
12.30 Bussen går til Gardermoen

Link to conference home page (in Norwegian, from the Norsk Kreftsatsning home page)

 
Page visits: 6640