Leiv Arne tilbake i stillingen som forskningsleder

Videresender hilsen fra Leiv Arne:

Jeg er tilbake i forskningslederjobben etter en fin periode med forskningstermin/permisjon. Takk til Tor Inge Tønnessen som vikarierte i denne perioden som på mange måter ble annerledes for alle.

 

Tar kontakt for å be dere om en tjeneste som har med manglende eller unøyaktig adressering å gjøre.

 

Vi er avhengige av at artikler og doktorgrader gir uttelling for våre arbeidsgivere, ikke bare for de involverte personene. Dette sikrer vi blant annet gjennom korrekt adressering av publikasjonene. Selvsagt, kanskje, men jeg oppdager med ujevne mellomrom at vi ikke har god nok praksis. Hyppig forekommende feil er at det er feil navn på avdeling eller klinikk eller at det kun står avdeling eller kun klinikk. Den avdeling som finansierer forskningen (med interne eller eksterne midler) skal krediteres. PhD-stipendiater som er ansatt i avdeling for forskning of utvikling skal for eksempel ha følgende adresser:

 

Dep of Research & Development, Division of Emergencies and Critical Care, Oslo University Hospital

 

AND

Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

 

UiO-adressen mangler dessverre hos enkelte PhD-kandidater. Dekanus ved det medisinske fakultet har uttalt at doktorgrader kan bli avvist hvis ikke UiO er adressert i alle artikler som inngår i graden. Jeg kjenner pt ingen eksempler på at noen har fått underkjent sin grad på dette grunnlaget, men jeg ville i alle fall ikke tatt sjansen.

 

For øvrig minner jeg om at Universitetsbiblioteket har inngått avtale med en rekke forlag om rabatt eller fritak fra avgift ved open access publisering (https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/avtaler-og-rabatter/index.html).

Enkeltforskere som har open access kostnader kan i tillegg avtale refusjon via avdeling FoU. Forutsetningen er at dette er etablerte tidsskrifter med mulighet for open access (hybrid-tidsskrfter) eller er på listen over godkjent open access tidsskrifter (doaj.org).

 

 

 

Med vennlig hilsen

Leiv Arne Rosseland

Forskningsleder/Professor

Akuttklinikken og Prehospital klinikk

mob: 922 04 274

lrossela@ous-hf.no

 

 
Aug 16, 2020 Page visits: 107