Nominasjon til OUS' forskningpriser 2020 - frist 2. mars 2020

Her kommer informasjon om hvordan du kan nominere noen til følgende priser:

OSLO UNIVERSITY HOSPITAL AWARDS FOR EXCELLENT RESEARCH

 Excellent Researcher Award and Early Career Award

Nomination form and CV: email to post.forskning@ous-hf.no within 2 March 2020

Vedlegg med informasjon om hvordan du går frem 

 

 
Page visits: 192