The UiO Research Leadership program 2020

Kjære alle professorer, førsteamanuenser og forskningsgruppeldere i AKU og PRE,

UiO tilbyr to forskjellige kurs innenfor forskningsledelse i 2020 og det er nå mulig å søke om plass for både OUS-ansatte og UiO-ansatte. Klinmed dekker deltakeravgiften for klinmed-ansatte, men OUS-ansatte må dekke deltakeravgiften selv. 

Det ene kurset heter  "The UiO Research Leadership Programme RLP start 2020– Starting Level 2020", og er et lederprogram for forskere som er i en tidlig fase som ledere innen forskning. Se vedlegg 2 for søknadsskjema.

Det andre kurset heter «The Research Leadership Programme FLP14– Consolidating level ved UiO 2020», og programmet retter seg mot erfarne forskningsledere. Se vedlegg 1 for søknadsskjema

Det står mer informasjon om kursene i søknadsskjemaene.

Fyll ut vedlagte søknadsskjema for det kurset du ønsker å søke på og returner til meg innen utgangen av torsdag 2.januar. 

Vedlegg 1 Invitasjon til FLP14.doc

Vedlegg 2 Invitasjon til RLP-Start 2020.doc

Tidligere deltakere Forskningslederprogrammet.xls

Vennlig hilsen
Maria Foss
Administrativ koordinator
Hjerte-, lunge og karklinikken, Akuttklinikken, Prehospital klinikk, Oslo sykehusservice og Medisinsk klinikk 
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
tlf 23074357
tlf 454 25 649

 

 

 
Page visits: 235