Planleggingsdag nytt forskningseminar 2020

Vi rekker et heldagsmøte den 11.desember fra kl.08.30-14.30 inkludert lunsj på Grand Hotell

 

 

Agenda for møtet:

Oppfølging av Intensivseminaret 22 oktober på Soria Moria. Planlegging av neste års seminar samt oppfølging av oppretting av et nasjonalt nettverk for klinisk intensivmedisin.

Gi beskjed på mail til Hilde hvis du vil delta. hilde.woien@medisin.uio.no

 

 
Page visits: 224