General information, grants, education INFORMATION

Hei,

og vel overstått sommer så langt håper jeg. 

Vi minner om intensivseminar den 22.oktober fra kl.14.00-18.00 der vår forskningsgruppe står som arrangør. Avhengig av økonomi og organisering blir det enten Rikshospitalets grønne auditoriet eller Soria Moria der høstmøtet skal foregå.

Programmet begynner å falle på plass, men vi tar fortsatt gjerne i mot innspill fra dere. Her er noen smakebiter;

Hva foregår av klinisk forskning i norske intensivavdelinger ? Oppsummering fra hver av de regionale helseforetakene

Tolkningsutfordringer i klinisk intensivmedisin. Endepunkt      v/ Professor Kjetil Sunde, OUS

Kliniske studier og samarbeid med industrien                        v/ Professor Tor Inge Tønnesen, OUS

Registerstudier. Registre nå også i Norge?

Sett av ettermiddagen og del denne informasjonen!

 

Med vennlig hilsen

Hilde

 

 

 

Hei,

Møtet jeg har annonsert med Peder Utne og Tor Even Martinsen vedrørende den nye forskningsinstruksen er utsatt til over sommeren. Årsaken er at det gjenstår noen avklaringer som de vil ha på plass før de ulike avdelingene får en gjennomgang. Vi opprettholder møtetidspunktet:  tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje, men endrer tema.

I forbindelse med at vi har fått innvilget søknad på stimuleringsmidler som skal benyttes til å arrangere et intensivseminar den 22.oktober (i forbindlese med høstmøtet), så ønsker vi å diskutere programinnholdet litt åpent i vår forskningsgruppe. Fint om dere kan være med på møtet, eller komme med innspill via mail.

Elin, Torsten og jeg har diskutert noen temaer og eventuelle forelesere.

Program: temaforslag

  1. Status - hvilke utfordringer har vi - i Norge?
  2. Tolknings utfordringer i klinisk intensiv medisin? Endepunkt(?!! - mortalitet eks) 3. RCT eller observasjonsstudier?
  3. Etikk?
  4. Kliniske studier og industrifinansiering (etikk også) 6. Utvikling av ny teknologi i samarbeid med industri- hvordan? Etiske utfordringer?
  5. Hvordan prioritere studier i avd? Info til pårørende ?
  6. Registerstudier? Registre- nå også i Norge ??

 

Jeg inviterte gruppen til Tor Inge med på opprinnelig møte angående forskningsinstruksen , og opprettholder avtalen tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje. Vår forskningsgruppe vil være arrangør av seminaret, men Tor Inges gruppe ønsker å bidra ved behov.

 

God pinse

Mvh

Hilde

 

Hei, jeg har akkurat lagt lagt ut en mail, men kjører dobbelt med informasjon på web-side og mail en liten stund  før vi går over til å hovedsaklig bruke denne web-siden.

Vedlagt invitasjon til FU-møte 28/5 kl.14-16 i grønt auditorium RH. Tema: AI

 

Link til  påmelding til miniseminar om mixed model analyse for repeterte målinger ved Milada C Småstuen.

Onsdag 19.06 kl. 9.00 – 10.30

Sted:

Møterommet, 3. etg bygg 15, Ullevål sykehus (ved mange påmeldte finner vi større lokale)

 https://nettskjema.no/a/118867

Kjære medlemmer av Forskningsgruppen for klinisk intensivmedisin, Dere inviteres til møte tirsdag 11.juni kl.12.30-13.30. Peder Utne og Tor Even Martinsen vil gå gjennom revidert forskningsinstruks, forskningsprosedyre samt retningslinje for personkonsekvensvurdering. Jeg kommer tilbake til lokalet for møtet.

Forskningsgruppen har fått etablert en web-side og jeg trenger bilder og oppdateringer. Kan dere gå inn å sjekke siden https://ous-research.no/home/iccrg/ og den presentasjonen som foreløpig ligger der? Rekkefølgen på medlemmene er tilfeldig fordelt, bortsett fra forskningsgruppeleder som vår IT-konsulent vil ha plassert først. Publikasjoner vil bli automatisk oppdatert fra Publika. Send meg en mail og jeg vil oppdatere profilene deres. Gode profiler gir muligheter for gode fremtidige samarbeidsprosjekter!

I april i år søkte vi på utlysningen om resterende stimuleringsmidler ved Akuttklinikken og fikk tildelt kr.70.000,-. Planen er å benytte midlene til arrangering av et intensivseminar i forbindelse med årets høstmøte. Datoen for seminaret blir den 22.oktober. Det er fint om vi kan diskutere et utkast til programmet på forskningsgruppemøte i juni. Nærmere beskjed vil bli lagt ut på websiden.

Gruppen har også formelt foreslått for forskningsutvalget at det etableres en interaktiv nettside som tiltak til økt aktivitet og dynamikk i og mellom forskningsgruppene ved Akuttklinikken OUS (se vedlegg på web-side).

Fra nå av vil jeg legge ut nødvendig informasjon på vår web-side, dersom det ikke er svært korte frister (fra 1 dag til en uke) slik som den i går. Da sender jeg mail. Jeg tar gjerne i mot innspill på eventuelle løsninger for informasjonsflyt.

Legger til 2 informasjonssaker:

1) Vedlagt brev angående søknad om burkapasitet ved KPM-RH for perioden 2020-21. Søknad om burkvote ved KPM-RH sendes til undertegnede senest 14/6-2019 Mvh Henrik Rasmussen Avdelingsleder Komparativ Medisin OUS | Forskningsstøtte | Oslo Sykehusservice.1. amanuensis UiO, PhD, Veterinær Min primære mailadresse er henrra@ous-hf.no<mailto:henrra@ous-hf.no>.

2) Hei alle FG, se beskjed under vedr. utlysning:

Vedlagt finner dere utlysningen og søknadsskjema på gavemidler fra Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus for 2019.

Klinikkvise midler vil bli forelagt de klinikkene som har gavemidler.

Søknadsfrist er 30. august 2019.

 Søknadsskjema og utlysningstekst er også å finne på intranettsiden til Fondsstiftelsen.

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=700691&level=3

Henvendelser angående søknader kan rettes til meg på telefon eller til denne mailadressen: fondsstiftelsen@ous-hf.no <mailto:fondsstiftelsen@ous-hf.no

 

Vennlig hilsen, Aina Reder Storberget, Rådgiver Direktørens kontor

 

 

ØNSKER DERE EN GOD 17.MAI og langhelg!

 
Page visits: 487