Collaborators

National

Avdeling for medisinsk genetikk, OUS/ Professor Benedicte Lie

Enhet for klinisk forskning, Diakonhjemmet sykehus og REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases/ Professor Espen A. Haavardsholm og Siri Lillegraven

Barneavd St Olavs Hospital/ Professor Marite Rygg

Barneavdeling Universitetssykehuset i Nord-Norge/ Overlege Ellen Nordal

Barneavdeling Helse Vest, Bergen/ Overlege Karin Tylleskar

Barneavd Universitetssykehuset i Stavanger/ Overlege Bjørn Barstad

Radiologisk avdeling, OUS/Eva Kirkhus og Lil-Sofie Ording Muller

Forskningsstøtte OUS/ Inge Christoffer Olsen

 Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS/Nils Bolstad

BURG Norsk revmatikerforbund/ Joachim Sagen


International

Bristol Royal Hospital/ Professor Athimalaipet V Ramanan 

Printo, Gaslini Institutt, Genova/Professor Nicola Ruperto 

Rigshospitalet, Universitetet i København/ Professor Mikkel Østergaard 

 
Page visits: 234