Nevrologisk hjemmesykehus

Pasienter henvist for utredning av søvnproblemer ved nevrologisk avdeling får tilsendt spørreskjema, samtykke, 14-dagers søvndagbok samt aktivgraf som pasienten skal fylle ut i forkant av konsultasjon. På denne måten er informasjon om pasientens søvn og andre relevante faktorer tilgjengelig for kliniker før, under og etter konsultasjon, samt tilgjengelig for kvalitetssikring og forskning. At denne informasjonen er tilgjengelig vil kunne medføre at pasienten får avklart sin situasjon uten å reise inn til sykehuset, samt forbedre kvalitet og effektivitet på søvnutredningen ved sykehuset. 

Denne innsamlingen har tidligere vært papirbasert noe som er svært logistikkrevende for både ansatte og pasienter. I desember 2021 ble seksjon for Klinisk Nevrofysiologi ved Nevrologisk avdeling tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst for å digitalisere innsamlingen av skjemaer og søvndagbok.

I prosjektet vil vi utvikle og ta i bruk en digital løsning for å samle inn pasientdata før konsultasjon ved sykehus. Prosjektet skal utnytte nye digitale kommunikasjonsmuligheter for persontilpasset utredning og behandling. Prosjektet vil endre arbeidsflyten ved avdelingen, frigjøre betydelig tid for helsepersonell og resultere i persontilpasset utredning og behandling basert på digital kommunikasjon. 

Kontakt:

Prosjektleder Kristian Bernhard Nilsen
Senior Researcher, Senior Consultant Neurophysiologist; MD, PhD
+47 913 72 241
kristian.bernhard.nilsen@ous-hf.no

 
Page visits: 633