Forskningsgruppe for anvendt nevrofysiologi

Ambisjon og mål: 

Vår ambisjon er bedre pasientbehandling gjennom økt forståelse av nervesystemet. Vi skal være ledende innen metodeutvikling og anvendelse av nye metoder innen klinisk nevrofysiologi

 
Page visits: 745