Exploring the GEnetics of NEUropathic Pain – The GeNeup study

PROSJEKTET

I GeNeupstudien undersøker vi om gener kan bidra til å forklare hvorfor noen mennesker med polynevropati (nerveskader i hender og/eller føtter) utvikler nevropatisk smerte (nervesmerter), mens andre ikke gjør det. I tillegg tester vi egenskapene til ulike verktøy ment for å vurdere polynevropati og nevropatisk smerte.

MÅL

artlegging av gener gir oss muligheten til å øke kunnskapen rundt hvilke mekanismer som ligger bak utviklingen av smerte. Dette kan på sikt skape grunnlaget for mer effektive medisiner enn de vi har i dag. Videre ønsker vi å bedre diagnostikk av både polynevropati og nevropatisk smerte.

HVORDAN NÅR VI MÅLENE?

  • Vi har rekruttert personer med [mistanke om] polynevropati og gjennomført grundig klinisk undersøkelse. Vi tok også blodprøve for å kartlegge genene
  • Ulike verktøy som inngår i den kliniske undersøkelsen ble sammenliknet med de undersøkelsene som er ansett for å være mest nøyaktige
  • Siste steg er å kartlegge genene til deltakerne, og se etter sammenhenger mellom variasjoner i genetikk og utvikling av nervesmerter. Vi har nå prosessert alle blodprøvene, og vil utføre genanalyser i 2024.

HVA HAR VI FUNNET SÅ LANGT?

  • Ved undersøkelse av de tynneste nervefibrene testes ofte pasientens evne til å kjenne varmt eller kaldt. Vi har funnet at protokoller som innebærer å sammenlikne områder på kroppen, f.eks. høyre mot venstre fot eller lår mot legg, gir usikker diagnostisk informasjon.
  • For pasienter med diabetespolynevropati har vi funnet ut at å måle funksjonen til fem ulike nerver i beina og kombinere funnene til én kombinert skår gir et godt bilde på sykdommen. Denne metoden er sensitiv for endringer og er godt egnet til å følge pasienter over tid.
  • I en større genanalyse av pasienter med idiopatisk polynevropati (ukjent sykdomsårsak) har vi identifisert to områder i arvematerialet som er assosisert med sykdommen. Disse peker i retning av mulige sykdomsmekanismer som innebærer endring i inflammasjonsrespons og regenerering av nerver. Vi fant også en sammenheng mellom antropometri (spesielt høyde) og smerte.
  • Vi undersøkte tre av de mest brukte kliniske verktøyene for å diagnostisere nevropatisk smerte og fant at de fungerte dårlig på  pasienter med polynevropati. Det ser ut til at disse verktøyene feilaktig plukker opp vanlige sykdomstegn på polynevropati, og ikke klarer å skille disse fra tegn på at smertene er nevropatisk betinget.
  • Et av de mest brukte verktøyene for å diagnostisere polynevropati er monofilamenttesten. Vi undersøkte hvor godt den norske versjonen av denne metoden fungerte, og fant at testen ikke var til å stole på. Den var svak til å plukke opp sykdom, og presterte spesielt dårlig blant kvinner, eldre voksne og pasienter med nevropatisk smerte.

Publiserte artikler relatert til prosjektet

1: Dunker Ø, Lie MU, Nilsen KB. Can within-subject comparisons of thermal thresholds be used for diagnostic purposes? Clin Neurophysiol Pract. 2021 Feb 4;6:63-71. doi: 10.1016/j.cnp.2021.01.002. PMID: 33665518; PMCID: PMC7905396.

2: Dunker Ø, Nilsen KB, Olsen SE, Åsvold BO, Bjørgaas MRR, Sand T. Which combined nerve conduction study scores are best suited for polyneuropathy in diabetic patients? Muscle Nerve. 2022 Feb;65(2):171-179. doi: 10.1002/mus.27445. Epub 2021 Nov 5. PMID: 34687224.

3: Winsvold BS, Kitsos I, Thomas LF, Skogholt AH, Gabrielsen ME, Zwart JA, Nilsen KB. Genome-Wide Association Study of 2,093 Cases With Idiopathic Polyneuropathy and 445,256 Controls Identifies First Susceptibility Loci. Front Neurol. 2021 Dec 17;12:789093. doi: 10.3389/fneur.2021.789093. PMID: 34975738; PMCID: PMC8718917.

4: Dunker Ø, Grotle M, Bu Kvaløy M, Uglem M, Løseth S, Hjelland IE, Kleggetveit IP, Allen SM, Dehli Vigeland M, Munk Killingmo R, Sand T, Nilsen KB (2022) Accuracy of neuropathic pain measurements in patients with symptoms of polyneuropathy: validation of painDETECT, Self-Completed Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, and Douleur Neuropathique 4 Pain, 164 (5), 991-1001 doi: 10.1097/j.pain.0000000000002793, PMID: 36240023

5: Dunker Ø, Grotle M, Nilsen KB (2023) Validating clinical tools for neuropathic pain: should negative studies be thrown out? Reply to Attal and Bouhassira. Pain, 164 (5), e261 doi: 10.1097/j.pain.0000000000002908, PMID: 37058694

6: Dunker Ø, Uglem M, Bu Kvaløy M, Løseth S, Hjelland IE, Allen SM, Dehli Vigeland M, Kleggetveit IP, Sand T, Nilsen KB (2023) Diagnostic accuracy of the 5.07 monofilament test for diabetes polyneuropathy: influence of age, sex, neuropathic pain and neuropathy severity BMJ Open Diabetes Res Care, 11 (6) doi: 10.1136/bmjdrc-2023-003545, PMID: 37989346

 
Page visits: 1089