Tor Inge Tønnessen

 • Group leader
 • +47 230 73692
Alternative email address: t.i.tonnessen@medisin.uio.no

Espen Eivind Lindholm

 • Postdoc; MD, PhD

John Hausken

 • Consultant

Nil Ekiz

 • Consultant

Runar James Strand-Amundsen

 • Researcher; PhD

Stina Hødnebø

 • Consultant

Jie Hou

 • Researcher

Ida Høy Færden

 • PhD student

Håkon Haugaa

 • Researcher

Gisle Kjøsen

Jørund Asvall

 • Consultant

Eldrid Langesæter

 • Consultant

Gunnar Helge Sjøen

Nina Gjerde Andersen

 • Consultant, PhD student; MD

Oddvar Uleberg

 • Postdoc

Thomas Kristiansen

 • Consultant anaesthesiologist; MD, PhD

Trond Nordseth

 • Reseacher, Anesthesiologist/Associate Professor; MD, PhD

Jan Hovdenes

 • Consultant

Nils Oddvar Skaga

 • Consultant

Jo Eidet

 • Consultant