Courses in Health Economics

Are you wondering whether health economics could be relevant for your project?

Health economic courses will be held every semester (for Non-Health Economists):

1) Introduksjonskurs i helseøkonomi: 16th of October 2019, 9.00-11.00, Rikshospitalet, grønt auditorium.

2) Fordypningskurs i helseøkonomi: 21th of November 2019, 9.00-12.00, Rikshospitalet, seminarrom 3.

Foreløpig agenda:

  1. Kristian Heldal presenterer sin cost-utility analyse av nyretransplanterte eldre pasienter
  2. Gjennomgå en helseøkonomisk artikkel med "Drummonds checklist" (gruppeoppgave)
  3. QALYs "teori og praksis"
  4. Praktiske eksempler på ulike helseøkonomiske analyser

Contact person: Linn Kleven