Koordineringsgruppen for COVID-19-forskningsaktiviteter

Koordineringsgruppen gir råd til direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus.
 
Følgende sentrale oppgaver skal ivaretas av Koordineringsgruppen:
  • Være en veilednings- og rådgivningsinstans
  • Etablere en oversikt over kvalitetsregistre, kvalitetsstudier og forskningsprosjekter
  • Koordinere etablering av nye forskningsbiobanker i samarbeid med Klinikk for laboratoriemedisin
  • Identifisere potensielle forskningsprosjekter
  • Informere klinikkledere, Forskningslederforum og Forskningsutvalget, og synliggjøre denne forskningen
  • Samhandle med andre relevante råd/utvalg/aktører internt og eksternt