FORMI Kurs: Brukermedvirkning i forskning

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukerinvolvering i forskning i fremtiden. Kurset gir en enkel innføring i trinnene i forskningsprosessen, gir eksempler på hva som egner seg til å involvering av brukermedvirkere og hvordan. Forskere og brukere deltar sammen, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap for å hjelpe best mulig.

Last ned program, og mer informasjon (PDF-dokument)

Jeg ønsker å stå på liste for å få informasjon om neste kurs:

Navn:
Fødselsdato:
Telefonnummer:
E-postadresse:
  Utfylling av felt for epostadresse er obligatorisk, manglende utfylling gir feilmelding ved innsending.

Det er ikke nødvendig å fylle ut feltene nedenfor.

Arbeidsgiver/tilknytning : Forskere eller Pasientrepresentant (f.eks. råd, panel, og/eller pasientorganisasjoner):

Opplysninger om evt. matvareallergier/dietter for lunsj:


Trenger du praktisk tilrettelegging på kurset? Spesifiser her.