Workshop 27. oktober 2022: Brukermedvirkning i forskning FORMI

27. oktober arrangerer Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) en workshop om brukermedvirkning i forskning.

Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.

Les invitasjon og program her (PDF)

Påmeldingsskjema

Navn:
Fødselsdato:
Telefonnummer:
E-postadresse:
  Utfylling av felt for epostadresse er obligatorisk, manglende utfylling gir feilmelding ved innsending.
Arbeidsgiver/brukerorganisasjon:
Rolle: