Hold av datoen: Felles kurs for forskere, stipendiater og brukere/personer med erfaringskompetanse

Sammen gjør vi hverandre bedre

Onsdag, 26. april 2023

Kl. 09.00 – 15:45

Sted: Oslo Universitetssykehus, Kirkeveien 166, 0450 Oslo, Bygg 37B, 3 etasje

Vil du som forsker, stipendiat eller brukermedvirker/person med erfaringskompetanse være med å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden?

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) i samarbeid med Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY. Gjennom forskning ønsker FORMI og REMEDY å løfte kunnskapsnivået rundt muskelskjeletthelse og revmatologiske sykdommer og plager ved å øke brukermedvirkning innen forskning.

Hensikten med kurset er å samle forskere, stipendiater og personer med erfaringskompetanse for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning. Kurset gir eksempler på hvordan brukermedvirkning i forskning kan organiseres på de ulike fasene i forskningsprosessen. Det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse. Kurset kan bidra til økt kunnskap om brukermedvirkning i forskning for deltakere i forskningsprosjekter.
Kurset bygger på e-læringskurset  brukermedvirkning i helseforskning.

Begrenset antall plasser for både pasienter/pårørende og forskere/stipendiater – meld deg på snart!

Last ned invitasjon (PDF)

Påmeldingsskjema

Navn (for- og etternavn):
Rolle:
Arbeidsgiver/brukerorganisasjon:
Telefonnummer:
E-postadresse:
  Utfylling av felt for epostadresse er obligatorisk, manglende utfylling gir feilmelding ved innsending.
Evt matallergier: