Nevroklinikken - 11.-12. april 2018 Kurs: Brukermedvirkning i forskning

11. april deltar brukermedvirkere

12. april deltar brukermedvirkere og forskere.

Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av forskning i fremtiden.

Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Brukermedvirkning i forskning Nevroklinikken - 11.-12. april 2018 Påmeldingsskjema


Navn:
Arbeidssted/organisasjon:
E-postadresse:
Utfylling av felt for epostadresse er obligatorisk.
Telefon:
Jeg er brukermedvirker og representerer min organisasjon:
Velg om du deltar begge dager eller kun en dag:


Opplysninger om evt. matvareallergier/dietter for lunsj: