Henrik HolmstrømGroup leader
Henrik Holmstrøm
Group leader

PRECISE - Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies

Forskningsgruppen har som overordnet formål å fremme forskning som kan være til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, særlig ved medfødte hjertesykdommer. Virksomheten er interdisiplinær og basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedområder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Metode-utvikling, særlig medisinsk bruk av komplekse digitale teknikker

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Barnehjerteseksjonen ved OUS, Rikshospitalet. Vi ønsker å samle fagmiljøet, og den kliniske tilknytningen er ønskelig både tematisk og stillingsmessig. Gruppen ledes av Henrik Holmstrøm i samarbeid med Erik Thaulow og Gaute Døhlen.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Gruppens vitenskapelig ansatte omfatter 1 professor, 1 forsker og 2 postdoc i tillegg til stipendiater. Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for ca 10 PhD-prosjekter. En rekke nye prosjekter er startet og antas å danne grunnlag for et stabilt forskningsnettverk.

Gruppen har tett samarbeid med brukerforeningen, FFHB.

Pågående studier

 • Fontanprosjektet. Omfattende tverrfaglig oppfølgningsprosjekt hos ungdommer med univentrikulære hjertefeil. (Vibeke Klungerbo, Simone Diab, Erik Thaulow, Gaute Døhlen og Thomas Møller)
 • Three-dimensional display of heart models. Tredimensjonale fremstillingsmetoder av hjertefeil til bruk i klinikk, ved beslutningsstøtte og veiledning. (Henrik Brun)
 • Fjernstyrt og fjernassistert ekkokardiografi via 5G-overføring. Prosjektet ventes å vise dette kan gi resultater med standard metode for undersøkelse med kompetent undersøker ”bedside”. (Håvard Solvin, Henrik Holmstrøm og Henrik Brun)

 • Livet skal leves. (Heart defects in Infants; presentation, detection and rescue) Tverrfaglig samhandlingsprosjekt om oppdagelse av medfødt hjertefeil og komplikasjoner første to år. (Gunnar Wik, Elin Hjorth-Johansen, Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm)
 • HOBS (HjerteOBServasjons-appen), en mobilapp som har til hensikt å bedre oppfølgingen av familier med alvorlig hjertesyke nyfødte barn. (Gunnar Wik, Elin Hjorth-Johansen og Henrik Holmstrøm)

 • Neo-Doppler. Samarbeid med NTNU og Barneavd i Trondheim om utprøving av nye ultralydmetoder. (Martin Leth-Olsen, Henrik Holmstrøm og Gaute Døhlen)
 • Hemodynamisk simulering. Samarbeid med NORCE og UiS om digitale strømningsmodeller. (Lan Ludvig Vinningland, Charlotte de Lange, Henrik Brun, Henrik Holmstrøm)
 • Radiation doses during heart catheterization. Samarbeid med Universitetet I Sørøst-Norge. (Utheya Thevatas, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm)
 • Forebygging av plutselig død hos barn med genetisk hjertesykdom. Samarbeid med ProCardio, OUS. (Marit Kristine Smedsrud, Gaute Døhlen)

Utvalgte publikasjoner

 1. Möller T, Klungerbo V, Diab S, Holmstrøm H, Edvardsen E, Grindheim G, Brun H, Thaulow E, Köhn-Luque A, Rösner A, Døhlen G. Circulatory Response to Rapid Volume Expansion and Cardiorespiratory Fitness in Fontan Circulation. Pediatr Cardiol 2021; Dec 17. Epub 2021 des 17. PMID: 34921324
 2. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Døhlen G, Rønnestad A, Holmstrøm H. Unexpected death in children with severe congenital heart defects in Norway 2004-2016. Archives of Disease in Childhood 2021; 10: 106(10):961-966. Epub 2021 feb 17. PMID: 33597179
 3. Christensen AH, Nygaard S, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP, Wyller VBB (2021) Strong evidence for parasympathetic sinoatrial reinnervation after heart transplantation. J Heart Lung Transplant 2021 Nov 15. Epub 2021 nov 15. PMID: 34924265
 4. de Lange C, Thrane KJ, Thomassen KS, Geier O, Nguyen B, Tomterstad A, Ording Müller LS, Thaulow E, Almaas R, Døhlen G, Suther KR, Möller T. Hepatic magnetic resonance T1-mapping and extracellular volume fraction compared to shear-wave elastography in pediatric Fontan-associated liver disease. Pediatr Radiol 2021 01;51(1):66-76. PMID: 33033916
 5. Grosch IB, Andresen B, Diep LM, Diseth TH, Möller T. Quality of life and emotional vulnerability in a national cohort of adolescents living with Fontan circulation. Cardiol Young 2021 Aug 13. Epub 2021 aug 13. PMID: 34387177

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
 • Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 19. okt. 2022 15:09

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere