Henrik Holmstrřm<br>Group leader
Henrik Holmstrřm
Group leader

PRECISE - Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies

Forskningsgruppen har som overordnet formül ü fremme forskning som kan vÌre til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, sÌrlig ved medfødte hjertesykdommer. Virksomheten er interdisiplinÌr og basert pü nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedomrüder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt metodeutvikling og vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Translasjonsforskning via basalfagene

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Barnehjerteseksjonen ved OUS, Rikshospitalet. Denne kliniske tilknytningen er ønskelig bĂĽde tematisk og stillingsmessig.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for fem ph.d.-prosjekter. En rekke nye er planlagt som ledd i en langsiktig oppbygning av et stabilt forskningsnettverk. 

Gruppen har tett samarbeid med brukerforeningen, FFHB.

PĂĽgĂĽende studier

 • Fontan circulation and cardiopulmonary function: prognostic factors, hemodynamics and long-term effects. Et bredt tverrfaglig klinisk og intervensjonsmessig prosjekt med utgangspunkt i et postdok.-arbeid (Thomas MĂśller) hos pasienter med univentrikulĂŚre hjertefeil og Fontan sirkulasjon. Finansiering søkes for ph.d.-prosjekt. Samarbeid med gastroseksjonen (Runar Almaas), lungeseksjonen (Iren Matthews) og Bilde- og Intervensjonsklinikken. Inkluderer ogsĂĽ basalforskning innen immunologi og biomarkører (Albert Castellheim) og et sykepleierfaglig tema om livskvalitet (Ingrid Harg og Trond Diseth). Internasjonalt samarbeid med Helsinki og Toronto. Pasientinklusjonen startet i mars 2015 og strekker seg over 3-4 ĂĽr.

 • Mortality in children with Congenital Heart Disease. Omfattende registerprosjekt (Henrik Holmstrøm, Gaute Døhlen) med doktorgradsprosjekt for Jarle Jortveit  i samarbeid med Sørlandet sykehus og UiB. Hensikten er ĂĽ beskrive forekomsten av dødsfall hos hjertesyke barn under en 20-ĂĽrsperiode i Norge, spesielt med henblikk pĂĽ fysisk aktivitet og andre potensielle risikofaktorer. Avhandlingen innlevert. Videreføring planlagt med ferdige søknader om finanisering av to ph.d.- og ett postdok.-prosjekt.

 • Hypoxia and reoxygenation. Basic injury mechanisms in the developing brain. Ph.d.-prosjekt for Martin YstgĂĽrd basert pĂĽ en eksperimentell mus-modell tilknyttet Pediatrisk forskningsinstitutt med en rekke samarbeidspartnere.

 • Fluid balance in children with congenital heart diseases. Doktorgradsprosjekt for Marianne Indrebø som belyser vĂŚskebalansen i vev. Veiledet av Gunnar NorgĂĽrd, Én artikkel publisert.

 • Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. Fullfinansiert doktorgradsprosjekt for Christian Neukamm, veiledet av Gunnar NorgĂĽrd. Avhandlingen innlevert.  

 • Autonomic Cardiovascular Control after Heart Transplantation. Et ph.d.-prosjekt for Sissel Nygaard, veiledet av Vegard Bruun Wyller i samarbeid med Kardiologisk avdeling.

 • Three-dimensional printed heart models in pediatric heart surgery planning. Et prosjekt ledet av Henrik Brun i samarbeid med Barneradiologisk seksjon, Thoraxkirurgisk avdeling og Intervensjonssenteret.

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Children’s Hospital, Helsinki, Finland
 • Rigshospitalet, Køpenhavn, Danmark
 • Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
 • University Hospital for Children, ZĂźrich, Sveits
 • International Society of Heart and Lung Transplantation – Pediatric Heart Failure Registry

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra (Kvinne-) Barneklinikken, OUS
 • Helse SørØst
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 5. okt. 2017 15:27

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere