Forskning for barn, på barn, til barn...

Denne siden er laget av en gruppe som driver forskning på barneavdelingene Oslo Universitetssykehus for å fortelle deg som er pasient eller interessert om hva vi driver med.

Vi er leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, og forskere og jobber med syke barn.


   
       

   

   
   
 
Page visits: 2383