Focus on NMC as a model for national collaboration Nasjonalt samarbeid tuftet på frihet og god kjemi

Nasjonalt samarbeid er like viktig i forskning som det er vanskelig i praksis. Noen får det til: FUGEs teknologiplattform for mikromatriser. Vi samlet plattformens ledelse for å fravriste dem noen nasjonale (samarbeids-) hemmeligheter.


Nyhetsbrev fra FUGE
Publisert: 10.02.2005 Oppdatert: 07.12.2006
FUGE gir ut nyhetsbrev fire ganger i året. Gjennom nyhetsbrevene ønskervi å belyse viktige temaer for FUGE, funksjonell genomforskning ogbioteknologi.
Ønsker du å abonnere på FUGEs nyhetsbrev GRATIS kan du sende en mail til konsulent Marianne Nereng.


Nyhetsbrev nr. 4 2006: Tema: NASJONALT SAMARBEID
  • FUGE har ført til styrket nasjonalt samarbeid viser en brukerundersøkelse av FUGEs nasjonale teknologiplattformer.
  • Bedre helse kan bety bedre bilder. Det mener FUGE-forsker OlavHaraldseth at MI LAB, Senter for forskningsdrevet innovasjon, kan bety.
  • Mikromatriseplattformen har et spennnende og og godt nasjonaltsamarbeid tuftet på frihet og god kjemi. Møt Ola Myklebost og VidarMartin Steen.
  • Tre etikkforskere som alle skulle forske på biobanker ble i 2003tvangsgiftet av FUGEs programstyre. De konkluderer med attvangsekteskapet har utviklet seg til et fruktbart ekteskap.
  • Mikromatriser kartlegger genetiske feil.


Les Nyhetsbrev nr. 4 2006
 
Page visits: 8945