Mailmottakere

Her er oversikten over mailmottakere for invitasjon til fredagsmøtene hver uke.

Mona Hagen MOA@ous-hf.no ; Christensen Gude torsdagsmoter@fellesliste.no ; OUSHF DL BIK Montebello radiologer OUSHFDLBIKMontebelloradiologer@ous-hf.no ; OUSHF DL Seksjonsledere, AKB OUSHFDLSeksjonsledereAKB@ous-hf.no ; OUSHF DL Onkologisk leger Montebello OUSHFDLOnkologisklegerMontebello@ous-hf.no ; Tonje Rese trese@ous-hf.no ; Anne Marie Lunaas Sørensen anmsoe@ous-hf.no ; Anne Kristine Dalene ankrda@ous-hf.no ; OUSHF DL Medisinsk fysikk OUSHFDLMedisinskFysikk@ous-hf.no ; Sophie Dorothea Fosså sopfos@ous-hf.no ; OUSHF DL Stråleterapeuter – Radium - Behandling oushfdlstraleterapeuterradiumbehandling@ous-hf.no ;thelvi@ous-hf.no; OUSHF DL Stråleterapeuter – Radium - Plan oushfdlstraleterapeuter@ous-hf.no ; Linda Olsbø Hansen liohan@ous-hf.no ; froydis.langmark@gmail.com ; Gitte Tvetenstrand Korman gittve@ous-hf.no ; Unn Christensen Gude UCG@ous-hf.no ; Marianne Lislerud Smebye mlisle@ous-hf.no ; s.d.fossa@medisin.uio.no ; Heidi Lyng Lena Fauske lenafau@online.no ; OUSHF DL KRE GKR leger Montebello OUSHFDLKREGKRlegerMontebello@ous-hf.no; maafur@ous-hf.no; UXGUUG@ous-hf.no; Joel Olsson <jobeol@ous-hf.no>; estenlin@ous-hf.no; KST@ous-hf.no; OUSHF DL KSS Rad OUSHFDLKSSRad@ous-hf.no

Om det er en fellesmail som mangler: gi beskjed til Mathilde på mail matjo@ous-hf.no.

 
Page visits: 154