Fredagsmøtene på Radiumhospitalet

Fredagsmøtene på Radiumhospitalet holdes ukentlig, 08-08.30 i auditoriet i forskningsbygget, og er åpent for alle ansatte. Informasjon og invitasjon formidles av møteleder. Ønsker du å holde en presentasjon, eller vil du ha mer informasjon om fredagsmøtene, kontakt oss gjerne.

Møteoversikt 2019