Kjell Heuser ansvarlig guest editor for e-bok om Glia og Epilepsi i Frontiers in Neurology

Glias rolle ved epilepsi har blitt stadig tydeligere og stadig flere tenker seg at glia kan representere et nytt angrepspunkt ikke bare for anfallsbehandling, men også for å stanse selve utviklingen av epilepsi – «kurere epilepsi». Dette var da også temaet på en av sesjonene under EAN kongressen i Oslo i 2019. Kjell Heuser er deretter bedt om å være guest editor for en e-bok i serien Frontiers in Neurology – epilepsy section, med tittelen «Glial Dysfunction in Epileptogenesis». Her har han fått med seg professorene Marco De Curtis (Italia) og Christian Steinhauser (Tyskland).

Et lag av verdens fremste innen feltet bidrar med artikler her slik som de nevnte Marco de Curtis og Christian Steinhäuser og deres grupper, men også Eleonora Aronica (Nederland), Tore Eid (USA), Devin Binder (USA), Harald Sontheimer (USA), Tallie Baram (USA), Erwin van Vliet (Nederland), og andre.

Også vår egen gruppe i Nevrologisk avdeling (ERGO – Epilepsy Research Group of Oslo) bidrar her med en omfattende artikkel av phd stipendiat (EU prosjekt gjennom Horizon 2020) Toni Berger og med Kjell Heuser som hovedveileder og sisteforfatter. Tittelen er: «Differential Glial Activation in Early Epileptogenesis—Insights From Cell-Specific Analysis of DNA Methylation and Gene Expression in the Contralateral Hippocampus». Arbeidet er utført i samarbeid med gruppen til Kaja Selmer i Nevroklinikken og er en oppfølging til en artikkel utgitt tidligere i år.

Artiklene i serien begynner nå å bli publisert på nett, se Frontiers in Neurology, epilepsy section.

For arbeidet til Toni Berger og medarbeidere, se link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.573575/full

Kjell Heuser Toni Berger
 
Page visits: 336