Barne- og ungdomsdiabetes

Vi forsker på problemstillinger knyttet til sykdomsårsak og klinisk behandling av diabetes.

Formål og strategi

Barnediabetesregisteret (BDR) er en prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort av barn som får DM i alderen 0-18 år. Dette er en multisenterstudie hvor alle Norges barneavdelinger deltar. BDR har siden 1989 samlet inn data ved diagnosetidspunktet. Siden 2000 er det ved standardiserte årskontroller også samlet inn kliniske data og biobankprøver av hver pasient under pågående behandling ved norske barneavdelinger; siden 2008 er det samlet biobankprøver ved diagnose.

Mye av forskningen i forskningsgruppen utgår fra BDR. Forskningen søker å avdekke årsakene til at T1D oppstår slik at sykdommen kan forebygges. På barneavdelingen, OUS, pågår det en dobbel blind randomisert clinical trial med antivirale medikamenter ved nyoppdaget T1D.  Målet er å bevare betacellenes evne til å produsere insulin. Vi deltar også i INNODIA, et EU prosjekt. Her rekrutterer vi førstegradsslektninger til screening av diabetesantistoffer. Når RTC studien beskrevet ovenfor blir åpnet vil alle dataene fra placebogruppen bli inkludert i INNODIA. Et annet mål er å bidra til forebygging av akutte – og senkomplikasjoner, og bidra til at sykdomsbelastningen på pasientene blir så liten som mulig. For å oppnå dette gjennomføres en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning.

Er virus infeksjoner involvert i utviklingen av autoimmune thyroidea sykdommer (AITD)?  Forskningsprosjektet «Virus and autoimmunity in autoimmune thyroid diseases» tar thyroidebiopsier fra pasienter med Graves sykdom og Hashimoto thyroditt for å lete etter enterovirus og «viral footprint».

Fokusområder

Forskergruppen har fire primære fokusområder

 • Etiologi og forebygging av type 1-diabetes (T1D) og autoimmune sykdommer

 • Epidemiologi; senkomplikasjoner og dødelighet ved diabetes

 • Klinisk diabetes

 • Virus og autoimmunitet i autoimmune thyroideasykdommer.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Norsk studiegruppe for barne- og ungdomsdiabetes
 • Senter for diabetesgenetikk, Barneavd., Haukeland univ.sykehus
 • KG Jebsen Center for Diabetes Research, UiB
 • Hormonlaboratoriet, Aker, OUS

 • Folkehelseinstituttet
 • Immunologisk institutt, OUS
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelse (RASP), OUS
 • Genetisk avdeling, OUS
 • Alle barneavdelingene i Norge deltar i BDR
 • Norsk Diabetikersenter
 • Oslo Diabetesforskningssenter
 • Sentralsykehuset i Telemark
 • Barneavdelingen ved St. Olavshospital / NTNU

 

 

 

 

Internasjonale

 • EURODIAB            
 • The Nordic Childhood Diabetes Registry Study Group (Danmark, Island, Norge, Sverige)
 • EU-IMI 2,  the INNODIA consortium
 • Sverige: Universitetet i Linköping, Uppsala, Gøteborg, Karolinska Institutet
 • Danmark: Herlev Universitets Hospital, København og University of Copenhagen
 • Island: Landspitali University Hospital
 • Finland: University of Tampere, University of Turku, Helsinki University Hospital
 • USA: Columbia University, University of Memphis, La Jolla Institute for Allergy and Immunology, City of Hope, Mt. Sinai Hospital, University of California, University of Cleveland
 • Europa: Universitetet i Leiden, University of Groningen, University of Bruxelles, University of Varese, Dept. of Pathology- Exeter, Cambridge University
 • University of Jerusalem,  Israel
 • University of Auckland, New Zealand

Utvalgte publikasjoner

 1. Krogvold L et al. Live enteroviruses, but no other viruses, detected in human pancreas at the onset of type 1 diabetes in the DiVid study. Diabetologia. 2022 Dec;65(12):2108-2120. 

 2. Saeed M et al. Nine-fold risk of acute myocardial infarction in subjects with type 1 diabetes compared to controls in Norway 1973-2017. Cardiovascular Diabetology, 2022 Apr 27;21(1):59.

 3. Bratke H et al. Relation of Health-Related Quality of life with glycemic control and use of diabetes technology in children and adolescents with type 1 diabetes: Results from a national population based study. Journal of Diabetes Research 2022 Nov. 3;2022:8401328.

 4. NH Birkebaek et al. Impact of the COVID-19 pandemic on long-term trends in the prevalenve of diabetic ketoacidosis at diagnosi of paediatric type 1 diabetes: an international multicenter study based on data from 13 national diabetes registries. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Nov;10(11):786-794.

Publisert 27. juni 2012 11:29 - Sist endret 31. juli 2023 10:44

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Torild Skrivarhaug Universitetet i Oslo
 • Geir Joner Universitetet i Oslo
 • Knut Dahl-Jørgensen Universitetet i Oslo
 • Maryam Saeed Universitetet i Oslo
 • Aida Simeunovic Universitetet i Oslo
 • Sara Salehi Hammerstad Universitetet i Oslo
 • Ida Maria Mynarek Universitetet i Oslo
 • Osman Gani Universitetet i Oslo
 • Lars Christian Stene
 • Hanna Dis Margeirsdottir
 • Ingvild Menes Sørensen
 • Lars Krogvold
 • Nicolai Andre Lund-Blix
 • Håvard Hatle
 • Heiko Bratke
 • Line Wisting
 • Kristin Hodnekvam
 • Egil Midtlyng
 • Kristin Andersen Bakke
 • Kristin Namtvedt Tuv
 • Severina Haugvik
 • Trine Roald
 • Siv-Janne Kummernes
 • Therese Weider
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 2202