Pågående studier

Forskningsgruppen har flere prosjekter som er knyttet til de fire fokusområdene:

1. Etiologi og forebygging av type 1-diabetes (T1D) og autoimmune sykdommer:

 • Prosjekt for deteksjon av virus ved nyoppdaget T1D – en biopsistudie
 • PAGE: Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment.
 • Genetiske studier av copy-number polymorfismers betydning for utvikling av T1D.
 • Virus, genetikk og autoimmunitet i thyreoditt – en biopsistudie.

2. Epidemiologi; senkomplikasjoner og dødelighet ved diabetes:

 • Utvikling av aterosklerose ved barnediabetes.
 • Langsiktige vaskulære endringer ved T1D – kliniske aspekter og biomarkører – 27 års oppfølging av Oslo-studien.
 • Glykosylering av proteiner og vaskulære komplikasjoner ved barnediabetes.
 • Diabetisk nevropati, hypertensjon og mikroalbuminuri hos norske barn med T1D.
 • Svangerskapsutfall i familier med T1D.
 • Mortality in childhood onset type 1 diabetes; død og dødsårsaker i en nasjonal, populasjons- basert kohort.

 

3. Klinisk diabetes:

 • BDR: Prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort studie som kartlegger kvaliteten ved diabetesbehandlingen målt i internasjonale kvalitetsvariabler ved norske barneavdelinger.
 • Diabetes i kropp og sjel – psykososiale prosesser ved type 1-diabetes.
 • Barn og ungdom med diabetes – nåværende status og fremtidige muligheter. En populasjonsbasert studie av faktorer av betydning for kompetanse og behandlingseffekt hos barn og ungdom med type 1-diabetes; livskvalitet og spiseforstyrrelser.
 • Barnediabetes og cøliaki – en nasjonal, populasjonsbasert studie.
 • Mutasjoner i serotoninreseptorer, psykisk tilstand og metabolsk kontroll ved barnediabetes.
 • En systematisk, nasjonal studie av ressurser til diabetes-team ved pediatriske enheter.
 • Klinisk karakterisering av fenotyper til barn med nylig diagnostisert T1D; HLA og ulike kliniske data.

4. Fedme og type 2-diabetes:

 • Veier til sosiale forskjeller i barns vektutvikling og overvekt i Norge.
 
Page visits: 1793