Research group members

Torild Skrivarhaug, PhD, pediater, førsteamanuensis, overlege, leder Nasjonalt medisinsk kvalitetsregeister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret (BCR) )

Geir Joner, PhD, overlege, seksjonsleder (OUS), Professor II (UiO)
Knut Dahl-Jørgensen, PhD, overlege (OUS), professor II (UiO), leder ODFS
Hans-Jacob Bangstad, PhD, overlege, assisterende avdelingsleder (OUS), professor II (UiO)
Lars Christian Stene, PhD, seniorforsker (FHI)
Hanna Dis Margeirsdottir, PhD, pediater, overlege (AHUS) og forsker (ODFS)
Jakob Larsen, PhD, pediater, overlege (Drottning Silvias barne- og ungdomssykehus, Gøteborg), postdoc (OUS /UiO)
Ingvild Menes Sørensen, lege og stipendiat (OUS/ UiO)
Lars Krogvold, overlege og stipendiat (OUS/ UiO)
Martin Heyer, pediater og stipendiat (OUS /UiO)
Vibeke Gagnum, pediater og stipendiat (OUS/UiO)
Dag Helge Frøisland, PhD, overlege (Lillehammer sykehus)
Kari Anne Sveen, lege og stipendiat (OUS)
Sara Hammerstad, endokrinolog og stipendiat (OUS)
Line Wisting, master i psykologi, stipendiat (UiO)
Magnhild P Kolsgaard, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS)
Ingvild Eidem, lege og stipendiat (OUS)
Nicolai Andre-Blix, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS, UiO)
Hilde Bjørndalen, MCs, overlege (OUS)
Jon Haug PhD, psykolog, post.doc.
Kristin Hodnekvam, pediater, overlege, forsker (Sykehuset telemark)
Dag Fosmark, PhD, øyelege, overlege (OUS)
Marie Dahlberg Tonga, lege (OUS)
Hildegunn Styve Borkamo, lege (OUS)
Severina Haugvik, klinisk ernæringsfysiolog (OUS)
Siv-Janne Kummernes, diabetessykepeier, prosjektkorrdinator BDR, mastergradsstudent
Ann-Kristin Drivvoll, statistiker (BDR)

 
Page visits: 2944