Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale
- Barnemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
- Folkehelseinstituttet
- Hormonlaboratoriet
- Avdeling for pediatri, Haukeland universitetssykehus
- Immunologisk institutt, OUS
- Klinisk psykolog Jon Haug
- Regionalt senter for spiseforstyrrelser, OUS
- Genetiskavdeling, OUS

Internasjonale
- Avdeling for pediatri, Universitetet i Linköping, Sverige
- Barneavdelingen, Herlev Universitets Hospital, Copenhagen
- Avdeling for pediatri, Universitetet i Helsinki, Finland
- Avdeling for immunologi, Universitetet i Leiden, Nederland
- Universitetet i Uppsala, Sverige
- Avdeling for virologi, Universitetet i Tampere, Finland
 
Page visits: 1878