Centre for Eye Research

Senter for øyeforskning

Forskergruppens hovedmål er å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av øyesykdommer.

Vi vil spesielt jobbe med å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av sykdommer i hornhinne og øyets overflate, grå stær og metoder for transplantasjon av vev og celler.

Vi har definert ulike mål for våre kliniske forskningsprosjekter. De tverrfaglige prosjektenes hovedmål er å kartlegge hvordan forskjellige faktorer påvirker celler, vev og molekyler, inkludert DNA, ved dyrkning i laboratoriet. Slik kunnskap gjør det mulig å bedre/fornye dyrkningsmetodene og derved også kvaliteten på vevet som skal transplanteres.

Stamceller er sentrale ved reparasjon av vev. Stamcellenes egenskaper karakteriseres i normalt og i sykt vev. Basalforskningenes hovedmål er å utforske mulighetene for å benytte stamceller i utvikling av nye behandlingstilbud.

Doktorgradsprosjekter

 • Meeta Pathak; Transplantasjon av Limbalt epitel dyrket i medium med humant serum
 • Charlotte Larsen Ness; Melanom i årehinnen – kan vekst av stamceller i melanom hemmes ved pasient- spesifikk immunbehandling?
 • Jesintha Navaratnam; Utvikling av ny metode i behandling av corneal endotelcellesvikt, transplantasjon av humant, dyrket corneaendotellag
 • Andreas Thorsrud; Corneal collagen crosslinking for keratoektasi: Studier på ny behandlingsmetode med vekt på effekt og sikkerhet
 • Øyvind Osnes-Ringen; Patogenese og behandling av katarakt
 • Camilla Gram; Rekonstruksjon av øyets overflate med munnslimhinnepitel
 • Anne M. Hagem; Keratokonus - normalvariasjoner i hornhinneoverflaten i den norske befolkning
 • Olav Kristianslund; Utfall av kataraktkirurgi hos pasienter med pseudoeksfoliasjonssyndrom
 • Jovana Bisevac; Epigenetisk status av humane limbale epiteliale stamceller ved regenerering av hornhinneepitel
 • Rebecca C Frøen; In vitro karakterisering av humane retinale stam celler

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Blindeforbundet
 • Blindemissionen IL
 • Norges forskningsråd
 • Helse Sør-Øst
 • Kreftforeningen
 • Institutt for ernæringsforskning ved Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo
 • Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Patologisk anatomisk avdeling ved Oslo universitetssykehus
 • Institutt for kirurgisk forskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Nasjonalt senter for stamcelleforskning
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo
 • Kjernefasilitet for flow cytometri og Kjernefasilitet for mikromatrise, Oslo universitetssykehus
 • Avdeling for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus
 • Helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus Universitetssykehus
 • Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Internasjonalt

 • Prof. Sarah Coupland, Liverpool Ocular Oncology, Department of Molecular & Clinical Cancer Medicine, University of Liverpool, Storbritannia
 • Prof. Einar Stefánsson, Department of Ophthalmology, University of Iceland, Island
 • Assoc. Prof. Heli Skottman/Prof. Hannu Uusitaalo, BioMediTech/Department of Ophthalmology, University of Tampere, Finland
 • Assist. Prof. Mehrdad Rafat, Department of Biomedical Engineering, Linköpings universitet, Sverige
 • Prof. Kai Kaarniranta, Department of Ophthalmology, University of Eastern Finland, Finland
 • Ph.d. Zoltán Veréb, Stem Cells and Eye Research Laboratory, Department of Ophthalmology, University of Szeged, Ungarn
 • Ph.d. Francisco Javier Romero, Fundacion Ofthalmologica del Mediterraneo, Valencia, Spania
 • Ph.d. Amaya Azqueta, University of Navarra, Department of Nutrition, Food Science, Physiology and Toxicology, Pamplona, Spania
 • Ph.d. Katerina Jirsova, Charles University, Praha, Tsjekkia
 • Ph.d. Vinagolu Rajasekhar, Senior researcher, Memorial Sloan Kettering Institute, New York, USA

 

 

Publisert 14. nov. 2013 14:49 - Sist endret 19. juni 2023 14:56

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Goran Petrovski Universitetet i Oslo
 • Bjørn Nicolaissen Universitetet i Oslo
 • Liv Kari Drolsum Universitetet i Oslo
 • Yolanda Lorenzo Corrales Universitetet i Oslo
 • Dag Krohn-Hansen Universitetet i Oslo
 • Are Lindland Universitetet i Oslo
 • Morten Carstens Moe Universitetet i Oslo
 • Ragnheidur Bragadottir Universitetet i Oslo
 • Meeta Pathak Universitetet i Oslo
 • Jon Klokk Slettedal Universitetet i Oslo
 • Andreas Thorsrud Universitetet i Oslo
 • Atle Einar Østern Universitetet i Oslo
 • Camilla Gram Universitetet i Oslo
 • Amund Ringvold Universitetet i Oslo
 • Giang Nguyen Universitetet i Oslo
 • Symira Cholidis
 • Gunnhild Fallet Sandvik
 • Anne M. Hagem
 • Erling Haaskjold
 • Linn Lillevold
 • Jesintha Navaratnam
 • Agate Noer
 • Øyvind Osnes-Ringen
 • Geir A. Qvale
 • Magnus T. Røger
 • Marianne Råen
 • Aboulghassem Shahdadfar
 • Marit Sæthre
 • Kristine Ustgaard-Andersen
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 5431