Utlysning av sentrale stimuleringsmidler for 2024 til forskningsbiobanker

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale stimuleringsmidler for 2024. 2 millioner kroner er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 1. desember. 

Rammer og frister
Total ramme: 2 mill. kroner.
Søknadsbeløp pr biobank: inntil 500 000 kroner per biobank til driftstiltak .
Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 1. desember 2023.