Avdeling for biobank- og registerstøtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte tilbyr rådgivning innen planlegging/formalisering samt drift av:

  • Forskningsbiobanker
  • Medisinske kvalitetsregistre
  • Forskningsregistre (med "bredt" samtykke)
Avdelingen drifter også to regionale IT løsninger:
  • Medinsight - IT løsning for sikker innsamling av kliniske forsknings- og registerdata
  • eBiobank - Sporingsløsning av biologisk materiale til forskningsbiobanker

Avdelingen er organisert i to team:

For flere detaljer om våre tilbud, se vår hjemmeside under Oslo Universitetssykehus HF.
 
Kontaktinformasjon:

Avdeling for biobank- og registerstøtte: registerstotte@ous-hf.no

eBiobank: ebiobank@ous-hf.no

Medinsight: oushfpbmedinsight@ous-hf.no 

Besøksaddresse:
Sogn Arena, Inngang A, 3. etg, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

 
Page visits: 709