Radiumhospitalets Fredagsmøter

Radiumhospitalets fredagsmøter holdes ukentlig, klokken 08 - 08.30.

Fom. uke 41/2019, vil foredragene holdes i Radiumhospitalets auditorium med inngang fra U1 og U2 grunnet ombygging og endring av adkomstmuligheter fra sykehuset til forskningsbygget.

Møtet er åpent for alle ansatte. Informasjon og invitasjon formidles av møteleder.

Ønsker du å holde en presentasjon, eller vil du ha mer informasjon om fredagsmøtene, kontakt oss gjerne.

Møteoversikt 2020