Welcome to the Section for Endocrinology

Spesiell endokrinologi

Forskningsaktiviteten i gruppen konsentrerer seg om et pasientgrunnlag som i hovedsak består av pasienter med sjeldne hormonsykdommer, spesielt hormonproduserende hypofyseadenomer.

Gjennom de siste 15 årene har vi systematisk og prospektivt fulgt våre pasienter, og dermed bygget opp kliniske databaser med biologisk materiale. I typiske translasjonelle studier følger vi pasienter fra klinikk til laboratorie, med det formål å øke forståelsen for de enkelte sykdommer og deres behandling.

I tilknytning til dette undersøker vi komplikasjoner til disse lidelsene, som effekter i benvev og insulinstoffskiftet.

Forskergruppens langsiktige målsetting er å øke forståelsen av patofysiologien bak benigne, ofte hormonproduserende hypofysetumorer, gjennom translasjonelle studier. Dette med henblikk på at forbedre diagnostikk, bedre kunne forutsi behandlingsrespons og kunne legge strategi for forbedret fremtidig behandling. Gruppens mål er å jobbe tverrfaglig og inkluderende mot  alle fagfelt som deltar i undersøkelser og behandling av disse sykdommene.

Gruppen forsøker til enhver tid å ha 3-5 doktorgradsprosjekter løpende i selve gruppen, med flere assosierte medlemmer fra andre spesialiteter, samt å publisere 10-20 originale arbeid fra vår forskning hvert år.

Samarbeidspartnere

 • Professor JP.Berg, UiO
 • Post.doc. Thor Ueland, UiO
 • Professor Jahn Nesland, UiO
 • Professor Tore Henriksen, UiO
 • Seksjonsoverlege Jon Ramm-Pettersen, OUS
 • Professor Gudmundur Johannesson, Sahlgrenska University Clinic
 • Professor Thord Rosen, Sahlgrenska University Clinic
 • Professor Jörgen Nordenström, Karolinska instituttet
 • Overlege Oilvera Borotta, Universitetet i Uppsala.
 • Professor Leif Mosekilde, Universitetet i Århus
 • Professor Jens Otto Lund Jørgensen, Universitetet i Århus
Publisert 1. feb. 2012 12:22 - Sist endret 6. aug. 2013 14:55

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jens Bollerslev
 • Ansgar Heck
 • Nicoleta Cristina Olarescu
 • Tove Lekva
 • Johan Arild Evang
 • Thomas Schreiner
 • Kristin Godang
 • Anders P. Jørgensen
 • Elisabeth Qvigstad
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 1324