Jens BolleslevGroup leader
Jens Bolleslev
Group leader

Spesiell endokrinologi

Forskningsaktiviteten i gruppen konsentrerer seg om et pasientgrunnlag som i hovedsak består av pasienter med sjeldne hormonsykdommer, spesielt hypofyseadenomer, så vel såkalt stumme som aktivt hormonproduserende.

Om gruppen

Gjennom de siste 20 årene har vi systematisk og prospektivt fulgt våre pasienter, og dermed bygget opp kliniske databaser med biologisk materiale. I typiske translasjonelle studier følger vi pasienter fra klinikk til laboratorie, med det formål å øke forståelsen for de enkelte sykdommer og deres behandling.

I tilknytning til dette undersøker vi komplikasjoner til disse lidelsene, som effekter i benvev og insulinstoffskiftet.

Forskergruppens langsiktige målsetting er å øke forståelsen av patofysiologien bak benigne, ofte hormonproduserende hypofysetumorer, gjennom translasjonelle studier. Dette med henblikk på at forbedre diagnostikk, bedre kunne forutsi behandlingsrespons og kunne legge strategi for forbedret fremtidig behandling. Gruppens mål er å jobbe tverrfaglig og inkluderende mot alle fagfelt som deltar i undersøkelser og behandling av disse sykdommene.

Gruppen forsøker til enhver tid å ha 3-5 doktorgradsprosjekter løpende i selve gruppen, med flere assosierte medlemmer fra andre spesialiteter, samt å publisere 10-20 originale arbeid fra vår forskning hvert år.

Samarbeidspartnere

 • Professor Jens Petter Berg, UiO
 • Post doc Thor Ueland, UiO
 • Overlege Daniel Dahlberg, OUS
 • Post doc Tove Lekva, UiO
 • Professor Jon Berg-Johnsen, OUS
 • Professor Gudmundur Johannesson, Sahlgrenska University Clinic
 • Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska University Clinic
 • Professor Jörgen Nordenström, Karolinska instituttet
 • Overlege Oilvera Borotta, Universitetet i Uppsala
 • Professor Jens Otto Lund Jørgensen, Universitetet i Århus
Publisert 1. feb. 2012 12:22 - Sist endret 26. apr. 2024 11:41

Kontakt

Deltakere

 • Anders Palmstrøm Jørgensen Universitetet i Oslo
 • Kjersti Normann Markussen Universitetet i Oslo
 • Jens Bollerslev Universitetet i Oslo
 • Ansgar Heck Universitetet i Oslo
 • Nicoleta Cristina Olarescu
 • Kristin Astrid Øystese
 • Camilla Maria Falc
 • Anders Jensen Kolnes
 • Mikkel Pretorius
 • Johan Arild Evang
 • Kristin Godang
Detaljert oversikt over deltakere