Tore Julsrud BergGroup leader
Tore Julsrud Berg
Group leader

Diabetes type 1

Vi arbeider med kliniske og basalmedisinske problemstillinger knyttet til type I diabetes og dets komplikasjoner.

Om gruppen

Fokus er særlig på endret forekomst av vaskulære og ikke-vaskulære senkomplikasjoner ved diabetes og den biokjemiske mekanisme for senkomplikasjoner.

Selv om en vet at hyperglykemi er den viktigste årsaken til senkomplikasjoner, er den nøyaktige mekanismen ikke klarlagt.

Gruppen studerer særlig glykering av proteiner (kjemisk reaksjon mellom glukose og proteiner) som årsak til komplikasjoner, og har etablert samarbeide med laboratorier i Sverige og USA for måling av disse.

Vi forsker videre på komplikasjoner i sener og ledd og deltar i et internasjonalt nettverk (PROLONG) som studerer assosiasjoner med komplikasjoner og gener.   

Publisert 20. apr. 2012 15:35 - Sist endret 15. juni 2023 15:41

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere