Avdeling for biobank- og registerst√łtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte tilbyr rådgivning innen planlegging/formalisering samt drift av:

  • Forskningsbiobanker
  • Medisinske kvalitetsregistre
  • Forskningsregistre (med "bredt" samtykke)

Kursoversikt: Forskerstøtte Kursoversikt (forskerstotte.no)

Generell registerstøtte: Forskerstøtte (forskerstotte.no)

Avdelingen drifter også to regionale IT løsninger:

  • Medinsight - IT løsning for sikker innsamling av kliniske forsknings- og registerdata
  • eBiobank - Sporingsløsning av biologisk materiale til forskningsbiobanker

Avdelingen er organisert i tre team:

  • Avdelingsleder: Dominic Hoff
  • Team Biobank: Teamleder Elsa Roland
  • Seksjon Registerstøtte: Seksjonsleder Dan Johansen
  • Seksjon Servicemiljø nasjonale registre: Seksjonsleder Øyvind Hesselberg
For flere detaljer om våre tilbud, se vår hjemmeside under Oslo Universitetssykehus HF.
 
Kontaktinformasjon:

Avdeling for biobank- og registerstøtte: registerstotte@ous-hf.no

eBiobank: ebiobank@ous-hf.no

Medinsight: oushfpbmedinsight@ous-hf.no 

Besøksaddresse:
Sogn Arena, Inngang A, 3. etg, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo