Tilgang til og utlevering av humant biologisk materiale

 

I eHåndboka har OUS et styrende dokument som heter Tilgang og utlevering av humant biologisk materiale til forskning. Enhver som utleverer materiale fra en forskningsbiobank plikter å gjøre seg kjent med denne prosedyren.

Enhver ekstern utlevering av humant biologisk materiale til forskning skal være avtalefestet. OUS har egne maler for utlevering av biobankmateriale, såkalt Material Transfer Agreements. Mer informasjon om utførsel og avtalemaler finner man på siden Deling av biobankmateriale (menypunkt Deling av biobankmateriale).

Søknad om utlevering av biobankmateriale fra OUS kan søkes via skjema for tilgang til biobankmateriale. Dette skjemaet fylles ut av søker og vurderes av et eventuelt fagråd og ansvarshavende for biobanken. Dette er ment som et verktøy for ansvarshavende av forskningsbiobanken for å kunne holde oversikt over prosjekter som gjør bruk av materialet i biobanken. Skjemaet kan sendes til godkjenning@ous-hf.no for arkivering slik at dokumentasjon på godkjenning og utlevering lagres sentralt.

Det er også utarbeidet en utleveringserklæring som signeres av mottaker før utlevering kan skje.

Ansvarshavende for biobanken kan i tvilstilfeller om utlevering søke råd hos Biobank- og registerutvalget.

Styrende dokumenter

 
Page visits: 1082