Ved opprettelse av et forskningsprosjekt blir det satt en sluttdato. I følge helseforskningsloven skal ikke opplysninger oppbevares lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Med bakgrunn i dette anbefaler Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) at opplysninger skal oppbevares i inntil 5 år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.

Prosjektperioden omfatter, i tillegg til praktisk gjennomføring av studien, også forskning og publisering av de opplysninger som er innhentet. Det er en vanlig misforståelse at sammenstilling av data og publisering skal skje etter prosjektperiodens utløp og ikke innenfor perioden. Etter prosjektslutt skal altså dataene oppbevares, men ikke forskes på.

Hvis det er ønskelig å oppbevare dataene av andre grunner enn rene kontrollhensyn utover sluttdatoen, må det derfor sendes inn skjema for prosjektendring (endringsmelding) for å forlenge prosjektperioden.

Forrige       Neste

 
Page visits: 503