Ved legemiddelutprøvinger skal dataene oppbevares i 15 år, og ved forskningsprosjekter i 5 år, etter at prosjektet er avsluttet. Det skal meldes til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) når man destruerer dataene.

Biologisk materiale skal oppbevares prosjektperioden ut. Hvorvidt det er hensiktsmessig å oppbevare materialet hele prosjektperioden ut avhenger av kvaliteten på materialet og sannsynligheten for etterprøving av resultater.

Det er ikke tillatt å benytte materialet utover sluttdato for prosjektet, men man kan søke REK om endret bruk/nye prosjekter (endringsmelding).

Forrige       Neste

 
Page visits: 515