Det er ikke tillatt å skanne dokumentasjon fra forskningsprosjektet inn i ordinær pasientjournal. Dokumentasjon som gjelder forskningen skal oppbevares adskilt fra ordinær journal.

Forrige       Neste

 
Page visits: 635