All innførsel av humant biologisk materiale til forskning krever at man søker den regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om innføringstillatelse. REK setter som vilkår at avsender har nødvendige godkjenninger for utsendelse, inkludert at deltakerne har samtykket til en slik utlevering.

Hvis overføringen skjer som ledd i et formalisert samarbeid skal samarbeidet og delingen av materiale være beskrevet i den søknad og forskningsprotokoll som ligger til grunn for REK godkjenning.

Det må signeres en Material Transfer Agreement (MTA) mellom de to involverte institusjonene. Skjer overføringen som ledd i et samarbeid og overføring av materiale reguleres i en samarbeidsavtale, bortfaller kravet om egen MTA.

Vær oppmerksom på at om man mottar humant biologisk materiale, og dette skal oppbevares mer enn 2 måneder, så må man i tillegg søke om opprettelse av en forskningsbiobank (med mindre materialet skal innlemmes i en allerede eksisterende forskningsbiobank, og uansett må dette meldes REK).

Dersom inn- og utførsel ikke er beskrevet i opprinnelig REK søknad, må det sendes endringsmelding til REK. Er det tvil om godkjenningen og samtykke er dekkende for utlevering, skal spørsmålet forelegges REK.

Forrige       Neste

 
Page visits: 697