I følge Helseforskningsloven «eier» avgiver eget materiale og egne helseopplysninger, og samtykket til å delta i et forskningsprosjekt kan når som helst trekkes tilbake. Avgiver kan da kreve at materiale destrueres og at opplysninger slettes.

Forskningsinstitusjoner og forskere forvalter og disponerer materialet og data på vegne av både avgiver og samfunnet.

Forrige       Neste

 
Page visits: 576