Hvis det er ønskelig å gjenbruke forskningsresultater i flere prosjekter, må disse resultatene innlemmes i et register. Etablering av register er konsesjonsbelagt, og man søker Datatilsynet om opprettelse. Ved Oslo universitetssykehus og de institusjoner som har oppnevnt eget personvernombud (PVO) går søknaden gjennom PVO.

Forrige       Neste

 
Page visits: 541