Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. Ønsker man å lagre sensitive personopplysninger kreves konsesjon fra Datatilsynet.

Hovedregelen er at behandling av personopplysninger er meldepliktig og at behandling av sensitive personopplysninger er konsesjonspliktig.

Ønsker man å samle inn personopplysninger må dette meldes til personvernavdelingen ved OUS. De vil så vurdere hvorvidt de planlagt innsamlede opplysningene krever konsesjon fra Datatilsynet eller ei.

Mer informasjon finner du også på Datatilsynets hjemmesider.

 

Forrige       Neste

 

 

 

 
Page visits: 649