Et samtykkemå være ”dokumenterbart”. Kravet om dokumentasjon innebærer at samtykket som regel bør være skriftlig nedtegnet. Men samtykket kan også være gitt på andre måter, for eksempel på lydbånd, ved fingeravtrykk eller elektronisk. Kravet om dokumentert samtykke skal sikre at det senere skal være mulig å konstatere hvorvidt samtykke er gitt, og hva samtykket omfatter.

Det kan også tenkes prosjekter hvor det sendes ut spørreskjema og der et mottatt, ferdig utfylt skjema anses som dokumentert samtykke. Det vil være tilstrekkelig dersom det er gjort klart for avsender at ferdig utfylt skjema anses som gyldig samtykke og det er uttrykkelig slått fast at det er frivillig å delta i forskningsprosjektet. Det avgjørende er at samtykket kan dokumenteres.

Planlagte rutiner for innhenting av samtykke må beskrives i søknaden til REK.

Forrige       Neste

 
Page visits: 494