I Behandlingsbiobankloven står følgende definisjon: med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank forstås i denne lov en samling humant biologisk materiale som er avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk og behandling.

Diagnostisk biobank: materiale som er innhentet i forbindelse med undersøkelse/ diagnostikk av pasienter

Behandlingsbiobank: samling av materiale der materiale i seg selv brukes i behandling av pasienter.

Forrige       Neste

 

 
Page visits: 572