I Helseforskningsloven står følgende om organisering av forskning:

Hovedkrav til organisering av forskning:

  • Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres med en forskningsansvarlig og en prosjektleder og beskrives i en forskningsprotokoll. Finansieringskilder må fremgå av protokollen.

  • Det skal føres internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

 

Les mer i Forskningsinstruksen for OUS (eHåndbokdokument ID 60).

Forrige  Neste

 
Page visits: 529