Anonyme opplysninger er opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.

Anonymiserte helseopplysninger er ikke helseopplysninger i rettslig forstand.

Indirekte identifiserbare helseopplysninger: I følge Helseregisterloven defineres indirekte identifiserbare helseopplysninger (avidentifiserte) som helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson (gjennom en koblingsnøkkel).

Forrige       Neste

 
Page visits: 639