Biobank-og registerutvalget

Biobank-og registerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Bruk av humant biologisk materiale og pasientopplysninger er essensielt for kunnskapsutvikling og god pasientbehandling. Biobank- og registerutvalget er et rådgivende utvalg for direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus med hensyn til biobank- og registervirksomhet med fokus på forskning. All bruk av humant biologisk materiale og pasientopplysninger skal skje i henhold til lovkrav og regelverk, og på en etisk forsvarlig måte og med respekt for giver.

Utvalget har 16 ordinære medlemmer. 14 medlemmer er ansatt ved Oslo universitetssykehus, et av medlemmene er også medlem av Forskningsutvalget. Ett medlem er fra Kreftregisteret og ett medlem er fra Brukerutvalget. Sammensetningen av utvalget er vurdert i samråd med Forskningsutvalget og forankret i ledermøtet på Oslo universitetssykehus. Det er lagt vekt på en bred representasjon som i tillegg til vitenskapelig kompetanse tar hensyn til faglig bredde, kjønn og tidligere helseforetak.

Koordinator og sekretær for utvalget er Turid Eide, Avdeling for biobank og registerstøtte

Medlemmer

Biobank- og registerutvalget 2019

Wenche Reed (leder) Stab forskning, innovasjon og utdanning
Ingebjørg Seljeflot Medisinsk klinikk
John Anker Zwart Nevroklinikken
Runar Almaas Barne- og ungdomsklinikken
Knut Jørgen Labori Klinikk for kirurgi, innflammasjonsmedisin og transplantasjon
På valg Hjerte-, lunge- og karklinikken
Leif Arne Rosseland Akuttklinikken
Reidun Øvstebø Klinikk for laboratoriemedisin
Ole A. Andreassen Klinikk psykisk helse og avhengighet/Forskningsutvalget
Gry Aarum Geitvik Kreftklinikken
Randi Gislefoss Kreftregisteret, koordinator Janusbiobanken
Dominic A. Hoff Forskningsstøtte, Oslo Sykehusservice
Tor Åsmund Martinsen Personvernombud
Tove Nakken Representant fra Brukerutvalget
Vibeke Eggen Berg Juridisk seksjon
Frode A. Tuvnes Klinikk for radiologi og nukleærmedisin