Biobank-og registerutvalget

Biobank- og registerutvalget på Oslo universitetssykehus ble avviklet i sin nåværende form 06.03.23

 

Biobank-og registerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Bruk av humant biologisk materiale og pasientopplysninger er essensielt for kunnskapsutvikling og god pasientbehandling. Biobank- og registerutvalget er et rådgivende utvalg for direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus med hensyn til biobank- og registervirksomhet med fokus på forskning. All bruk av humant biologisk materiale og pasientopplysninger skal skje i henhold til lovkrav og regelverk, og på en etisk forsvarlig måte og med respekt for giver.

Utvalget har 16 ordinære medlemmer. 14 medlemmer er ansatt ved Oslo universitetssykehus, et av medlemmene er også medlem av Forskningsutvalget. Ett medlem er fra Kreftregisteret og ett medlem er fra Brukerutvalget. Personvernombudet stiller ved behov. Sammensetningen av utvalget er vurdert i samråd med Forskningsutvalget og forankret i ledermøtet på Oslo universitetssykehus. Det er lagt vekt på en bred representasjon som i tillegg til vitenskapelig kompetanse tar hensyn til faglig bredde, kjønn og tidligere helseforetak.

 

Medlemmer

Biobank- og registerutvalget 2022

Wenche Reed (leder) Stab forskning, innovasjon og utdanning
Marte Lie Høivik Medisinsk klinikk
Kaja Kristine Selmer Nevroklinikken
Torild Skrivarhaug Barne- og ungdomsklinikken
Knut Jørgen Labori Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Pål Haugar Brekke Hjerte-, lunge- og karklinikken
Leif Arne Rosseland Akuttklinikken
Turid Eide Klinikk for laboratoriemedisin, koordinator for utvalget
Ingrid Dieset Klinikk psykisk helse og avhengighet/Forskningsutvalget
Gry Aarum Geitvik Kreftklinikken
Hilde Langseth Kreftregisteret, koordinator Janusbiobanken
Elsa Roland Forskningsstøtte, Oslo Sykehusservice
Øivind Skotland Representant fra Brukerutvalget
Oda Bakken Juridisk seksjon
Frode A. Tuvnes Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Marte Myhrum Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi