Gene regulasjon i bryst kreft

Et av kjennetegnene til humane kreft svulster er avvik i kopitall av gener. En metode som kalt mikromatrise Comparative Genomic Hybridization (array CGH) kan benyttes til å kartlegge med høy presisjon posisjonene til de gener som viser slikt avvik. Robuste analysemetoder for å kunne analysere forskjeller og likheten mellom alternative CGH teknikker har til nå vært mangelvare. Vi har utviklet en statistisk metode, basert på data samlet inn fra 20 bryst tumorer analysert, med forskjellige mikromatrise CGH metoder. I tillegg utnytter vi informasjon om genekspresjons, analysert med de samme typer mikromatriser som array CGH. Metode som vi har utviklet kalles Detection of Copy Number Abberations (DCNA). Verktøyet er laget for å sammenligne resultater og oppløsninger fra forskjellige mikromatrisemetoder. Vi vil nå benytte DCNA metoden til flere typer av mikromatriser. I vårt prosjekt bruker vi DCNA metode for å finne nye gener som er involvert i bryst kreft. Disse kandidatgener undersøker vi videre med hjelp av kvantitativt RT-PCR teknikken (real-time PCR), som fremstår som en av de mest etablerte og svært sensitivt metoder for å undersøke genekspresjon. Vi håper at resultater fra vår forskning i fremtiden kan utnyttes til å forbedre de diagnostiske og terapeutiske metoder innenfor kreftdiagnostikk og behandling.

Sammendrag på engelsk

 
Page visits: 3716