Genomisk ustabilitet

Genomisk ustabilitet er et kjennetegn på kreftsvulster, den forårsaker numeriske og strukturelle endringer som følge av forstyrret integritet av genomet. For ulike krefttyper har genomisk ustabilitet vært assosiert med dårlig prognose, noe som tyder på at genomisk ustabilitet kan gi vekstfordel til kreftceller. I de fleste krefttyper er genomisk ustabilitet preget av kopi nummer endringer, allelisk ubalanse eller tap av heterogenisitet. Det molekylære grunnlaget for genomisk ustabilitet er fortsatt uklart, men mutasjoner i nøkkelsjekkpunktproteiner og DNA-reparasjonsgener er nok involvert. Men, genomisk ustabilitet kan også føre til et negativt effekt på levedyktighet og egnethet av kreftcellene. Grundige undersøkelser av de negative og positive effekter av genomisk instabilitet på kreftceller er av potensielt stor betydning for tumorklassifisering, prediksjon av overlevelse og individualisert terapi.

 
Page visits: 1492