Centre for eye research

Senter for øyeforskning

Forskergruppens hovedmål er å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av øyesykdommer.

Vi vil spesielt jobbe med å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av sykdommer i hornhinne og øyets overflate, grå stær og metoder for transplantasjon av vev og celler.

Vi har definert ulike mål for våre kliniske forskningsprosjekter. De tverrfaglige prosjektenes hovedmål er å kartlegge hvordan forskjellige faktorer påvirker celler, vev og molekyler, inkludert DNA ved dyrkning i laboratoriet. Slik kunnskap gjør det mulig å bedre/fornye dyrkningsmetodene og derved også kvaliteten på vevet som skal transplanteres.

Stamceller er sentrale ved reparasjon av vev. Stamcellenes egenskaper karakteriseres i normalt og i sykt vev. Basalforskningenes hovedmål er å utforske mulighetene for å benytte stamceller i utvikling av nye behandlingstilbud.

Doktorgradsprosjekter

 • Dag Krohn-Hansen. Kirurgisk behandling av congenitt øyelokksptose.
 • Meeta Pathak. Transplantasjon av Limbalt epitel dyrket i medium med humant serum.
 • James Eide Macpherson. Dyrking av hornhinner for transplantasjon: Endringer i konsentrasjon av aminosyrer i dyrkingsmedium.
 • Charlotte Larsen Ness. Melanom i årehinnen – kan vekst av stamceller i melanom hemmes ved pasient- spesifikk immunbehandling?
 • Jesintha Navaratnam. Utvikling av ny metode i behandling av corneal endotelcellesvikt, transplantasjon av humant, dyrket corneaendotellag.
 • Andreas Thorsrud. Corneal collagen crosslinking for keratoektasi: Studier på ny behandlingsmetode med vekt på effekt og sikkerhet.
 • Øyvind Osnes-Ringen. Patogenese og behandling av katarakt.
 • Camilla Gram. Rekonstruksjon av øyets overflate med munnslimhinnepitel
 • Anne M. Hagem. Keratokonus - normalvariasjoner i hornhinneoverflaten i den norske befolkning.
 • Olav Kristianslund. Utfall av kataraktkirurgi hos pasienter med pseudoeksfoliasjonssyndrom.

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Blindeforbundet
 • Blindemissionen IL
 • Norges forskningsråd
 • Helse Sør-Øst
 • Kreftforeningen
 • Institutt for ernæringsforskning ved Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo
 • Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Patologisk anatomisk avdeling ved Oslo universitetssykehus
 • Institutt for kirurgisk forskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Nasjonalt senter for stamcelleforskning
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo
 • Kjernefasilitet for flow cytometri og Kjernefasilitet for mikromatrise, Oslo universitetssykehus
 • Avdeling for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus
 • Helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus Universitetssykehus
 • Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Internasjonalt

 • Prof. Sarah Coupland, Liverpool Ocular Oncology, Department of Molecular & Clinical Cancer Medicine, University of Liverpool, UK
 • Prof. Einar Stefánsson, Department of Ophthalmology, University of Iceland, Iceland
 • Assoc. Prof. Heli Skottman/Prof. Hannu Uusitaalo, BioMediTech/Department of Ophthalmology, University of Tampere, Finland
 • Assist. Prof. Mehrdad Rafat, Department of Biomedical Engineering, Linköping University, Sweden
 • Prof. Kai Kaarniranta, Department of Ophthalmology, University of Eastern Finland, Finland
 • Ph.d. Zoltán Veréb, Stem Cells and Eye Research Laboratory, Department of Ophthalmology, University of Szeged, Hungary
 • Ph.d. Francisco Javier Romero, Fundacion Ofthalmologica del Mediterraneo, Valencia, Spain
 • Ph.d. Amaya Azqueta, University of Navarra, Department of Nutrition, Food Science, Physiology and Toxicology, Pamplona, Spain
 • Ph.d. Katerina Jirsova, Charles University, Prague, Czech Republic
 • Ph.d. Vinagolu Rajasekhar, Senior researcher, Memorial Sloan Kettering Institute, New York, USA

 

 

Publisert 14. nov. 2013 14:49 - Sist endret 25. apr. 2017 12:46

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere