Osteoporosis, calcium metabolism and thyreoidea diseases

 

Osteoporose, calciummetabolisme og tyreoideasykdommer

Forskergruppen driver klinisk, epidemiologisk og basal forskning omkring problemstillinger knyttet til patofysiologi, epidemiologi, klinikk og behandling ved osteoporose, calciummetaboliske lidelser (spesielt hyper- og hypoparatyreoidisem, forstyrrelser i vitamin D-metabolisme) og tyreoideasykdommer.

Om gruppen

Gjennom egeninitierte studier og deltakelse i nasjonale og internasjonale multisenterstudier, søker vi å øke kunnskapen for å forebygge og behandle disse sykdommene bedre.

Forskergruppen har sin kjernevirksomhet på Aker sykehus hvor det er god tilgang på pasienter, kompetanse og utstyr til avanserte pasientundersøkelser innenfor disse områdene.

Gjennom et nært samarbeid med blant annet Hormonlaboratoriet, Folkehelseinstituttet, Odontologisk fakultet og NTNU, har vi tilgang til basalmedisinsk og epidemiologisk kompetanse og metoder som viktig supplement til egen enhet. 

Publisert 13. apr. 2012 13:49 - Sist endret 30. nov. 2016 11:17

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere


More