National Center of Competence for Rare Disorders and Disabilities

 
Terje Nærland<br>Group members
Terje Nærland
Group members

Forskningsgruppens formål og strategi

Avdeling for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger består av flere kompetansesenter med nasjonal funksjon: Nasjonale kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Senter for sjeldne diagnoser, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Nasjonalt kompetansesenter for cystisk fibrose. Kompetansesentrene er tverrfaglig sammensatt og skal bedrive fagutvikling og forskning i forhold til sine diagnoser. Forskningsgruppen skal stimulere til forskningsaktivitet og jobbe for koordinering av prosjekter. Ved avdelingen foregår det prosjekter knyttet til sykdomsmekanismer, behandlingsforskning, somatiske og psykiske tilleggsvansker og kvalitetsregistrering.

Ongoing studies