Team Registerstøtte

 

I Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) er det etablert et regionalt tilbud fra Team Registerstøtte. Vi gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart, drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og spesifikt fra helseregistre (kvalitetsregistre og konsesjonsbaserte forskningsregistre). 

Registerstøtte tilbyr erfaringsbasert rådgvining innen:

  • Planlegging/formalisering og etablering samt drift av helseregistre (kvalitets- og forskningsregistre med melding/konsesjon)og grenseoppgang mot helseforskning
  • Rådgivning ved utarbeidelse av registerprotokoll
  • Valg, design og kvalitetssikring av registre
  • OUS godkjente IT- løsninger for datainnsamling
  • Praktiske- og administrativ råd ved registerdrift
  • Uttrekk- og kvalitetssikring av data
  • Kobling av datafiler
  • Data prosessering/bearbeiding av data innen analyse
  • Problemløsning (tekniske feil/utfordringer i databaser og datafiler)

 

For mer detaljert informasjon om Team Registerstøttes tilbud og rådgivningsområder se Team Registerstøtte eller send en e-post til Registerstotte@ous-hf.no 

 

Besøksadresse:
Sogn Arena, Inngang A, 3. etg, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo